Arviointi Business Finlandin panoksesta terveys- ja hyvinvointialan kehitykseen Suomessa vuosina 2000–2023

Arvioinnin päätavoitteena oli laatia kattava arvio Business Finlandin (BF) panoksesta terveys- ja hyvinvointialan kehittämiseen vuosina 2000-2022. Lisäksi toteutettiin yksityiskohtaisempi arviointi kahdesta Business Finlandin ohjelmasta: Personalised Health (2018-2022) ja Smart Health (2019-2022) -ohjelmia sekä pitkän aikavälin ohjelmatoimintaa terveyden ja hyvinvoinnin alalla.

Arviointityössä muodostettiin kattava käsitys BF:n toimista, vaikutuksista ja lisäarvosta terveys- ja hyvinvointialan kehittämisessä Suomessa. Näin ollen arvioinnissa otettiin huomioon eri osapuolten, kuten toiminnan kohderyhmien, sidosryhmien ja toteuttajien näkemykset. Arvioinnin tulokset perustuvat siis eri näkökulmista kerättyjen tietojen analysointiin ja kattavaan tulkintaan.

Arviointiprosessi koostui neljästä eri täydentävästä kokonaisuudesta:
– Ohjelman arviointi
– Temaattisten toimien arviointi
– Yleisarviointi: päätelmät ja suositukset
– Loppuraportti

Loppuarvioinneissa käsiteltiin tarkemmin ohjelmien strategista tarkoituksenmukaisuutta, ohjelmien toteuttamisen onnistumista ja ohjelmakonsepteja sekä ohjelmien tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan