R-K-S: TE24 – Vertailu ja seuranta

Toukokuun TE-uudistusta käsitelleessä R-K-S:ssä eli Ruskean kassin seminaarissa teemoina olivat työikäisen väestön kehityksen merkitys työllisyysalueille sekä työllisyysalueiden vertailu ja seuranta.

Kuva valkoisesta seinästä, jolle on heijastettu Teams-kokouksen näkymä.

Seminaari alkoi MDI:n johtavan asiantuntijan Anu Tirkkosen tilannekatsauksella TE-uudistuksen etenemisestä. Tähän asti aika on mennyt työllisyysalueiden järjestäytymiseen ja organisoitumiseen. Nyt alkaa olla aika miettiä työllisyysalueille tavoitteita ja niiden seurantaa, kun toimielimet on pääosin perustettu. Ja ainahan se kiinnostaa, miten oma työllisyysalue pärjää verrattuna muihin työllisyysalueisiin. 

Rasmus Aro

Asiantuntija, MDI

Työikäisen väestön kehitys

Tilaisuudessa MDI:n asiantuntija Rasmus Aro avasi osallistujille työikäisen väestön kehitystä sekä sen syitä valtakunnallisella ja eri työllisyysalueiden tasolla. Työikäisen väestön osuus on laskenut 2010-luvulta lähtien johtuen etenkin väestön ikääntymisestä. 

Aluetasolla työikäisen väestön kehitys on erittäin polarisoitunutta. Suurilla kaupunkiseuduilla työikäinen väestö kasvoi voimakkaasti, mutta näiden alueiden ulkopuolella kehitys on ollut negatiivista. Aron mukaan tulevaisuudessa suuressa osassa työllisyysalueita joudutaan kamppailemaan alati pienenevän työvoimapoolin kanssa. Pelkkä työllisyysasteen nostaminen ei ratkaise tulevaisuuden työvoimapulaa, vaan sen ratkaisemiseksi tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa. 

Santtu Sundvall

Hankepäällikkö, KEHA-keskus

TE- ja KOTO-palveluiden arviointi ja seuranta 

KEHA:n edustaja Santtu Sundvall esitteli KEHA:n toimintaa ja uutta roolia TE- ja KOTO-uudistuksessa. Ensi vuodesta lukien KEHA-keskuksen tehtävänä on arvioida ja seurata työvoimapalveluiden ja kotoutumista edistävien palveluiden tuloksellisuutta ja toimeenpanoa sekä tuottaa niitä koskevaa tietoa. 

Juha Eskelinen

Omistaja ja konsultti, Melkior Oy

Synteettisen kontrollin menetelmä 

Juha Eskelinen Melkior Oy:stä esitteli synteettisen kontrollin menetelmään perustuvaa alueiden vertailua. MDI:n ja Melkior Oy ovat olleet KEHA:n toimeksiannosta kehittämässä synteettisen kontrollin menetelmää tulevien työllisyysalueiden kehityksen vertailuun.   

Synteettinen kontrolli on ekonometrinen menetelmä, jolla voidaan verrata tulevan työllisyysalueen kehitystä muista työllisyysalueista synteettisesti muodostetun parhaiten ko. työllisyysaluetta vastaavan alueen kehitykseen. Aiemmin kunnat ovat vertailleet itseään lähinnä samankaltaisina pitämiin kuntiin.   

Synteettisessä kontrollissa algoritmit laskevat kullekin alueelle verrokiksi useista alueista sellaisen optimaalisen alueiden yhdistelmän, joka vastaa mahdollisimman tarkasti ko. aluetta. Tämä mahdollistaa kaikkien tulevin työllisyysalueiden kehityksen systemaattisen seurannan vertailuasetelmaan perustuen. Jatkossa työllisyysalueiden suoriutumiskykyä ja vaikuttavuutta olisi mahdollisuus seurata ja tarvittaessa ohjata esimerkiksi liikennevaloajattelun mukaisesti: vihreä – kehitys selvästi synteettistä verrokkia parempi, keltainen – kehitys samaa tasoa synteettisen verrokin kanssa, punainen – kehitys selvästi heikompaan kuin synteettisellä verrokilla.

MDI:n ET-foorumi

R-K-S: EU on lähellä aluepolitiikkaa ja meitä kaikkia 

Europarlamenttivaalit lähestyvät ja nyt käydään kilpailua siitä, mitkä teemat pääsevät vaalikamppailun sekä myöhemmin tulevan europarlamenttikauden agendalistalle. Turvallisuuspolitiikka, ulkopolitiikka ja vihreä siirtymä yltävät korkealle eurovaalien polttavissa teemoissa. Miten on alueiden ja kaupunkien laita Euroopan unionin päätöksenteossa?

Lue lisää R-K-S: EU on lähellä aluepolitiikkaa ja meitä kaikkia 

R-K-S: Kulttuurin tilat kaupunkipolitiikan instrumenttina

Taiteella ja kulttuurilla on kaupungeissa tiloja usein keskeisillä paikoilla. Myös väliaikaisia tiloja hyödynnetään entistä useammin kulttuurin tarpeisiin. Samalla kulttuuri ja taide luovat erilaisia sosiaalisia tiloja: toisia, jotka sulkevat ja jakavat; toisia, jotka avaavat ja yhdistävät. Millaisia fyysisiä, sosiaalisia ja taloudellisia piirteitä kulttuurilla on tilana ja mikä rooli niillä on kaupunkipolitiikan instrumenttina?

Lue lisää R-K-S: Kulttuurin tilat kaupunkipolitiikan instrumenttina