Puu- ja hybridirakentamisen strategiat Kainuun kunnille

Puurakentaminen on nostettu yhä useampiin valtakunnallisiin ohjelmiin, tiekarttoihin ja toimenpidelinjauksiin. Puurakentaminen on osa kestävyyssiirtymää ja ilmastovelvoitteiden saavuttamisen edellyttämiä keinoja hiilineutraalisuuden ja ympäristökestävän Suomen tulevaisuutta. Kainuun metsäbiotalouden uusi ekosysteemi -hanke tilasi vuonna 2022 MDI:ltä selvitystyön laatia kuntakohtaiset puu- ja hybridirakentamisen strategiat Kainuun kunnille.

Toimeksiannon tehtävänä oli selvittää, millä keinoin puu- ja hybridirakentamista voitaisiin huomioida kuntastrategioissa. Avaimiksi puu- ja hybridirakentamisen lisäämisessä tunnistettiin tiedon lisääminen, osaamisen kehittäminen ja aluetalouden vahvistaminen. Strategiadokumentti koostuu kansallisen puu- ja hybridirakentamisen kansallisen kehityksen ja aseman kuvauksesta, Kainuun puu- ja hybridirakentamisen lisäämisen edellytyksistä sekä kuntakohtaisista strategiasivuista puu- ja hybridirakentamisen lisäämiseksi. Lopuksi käydään läpi strategioiden toimeenpano ja jalkautus.

Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella…

Lue lisää Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle