Paluu paikallisiin työllisyyspalveluihin

Noin 10 vuotta sitten tehtiin edellinen iso työllisyysuudistus. Silloin TE-palvelut siirrettiin viidelletoista alueelle. Nyt ne siirtyvät kuntien vastuulle ja lähipalveluiksi. Muutos on valtava niin kunnille ja työntekijöille kuin työnhakijoille ja työnantajille. Miksi se tehdään?

Asiantuntijamme Anu Tirkkonen;

Tällä muutoksella halutaan tuoda palvelut lähemmäksi asiakasta ja samalla hyödyntää koko kunnan ekosysteemiä. Ideana paikallisuudessa on se, että voidaan tehdä tiiviimpää paikallista yhteistyötä, jossa mukana ovat työllisyyspalvelut, kunnan muut palvelut, oppilaitokset ja työnantajat. Työnhakijoita on mahdollista kohdella yksilöllisemmin.

Mitä tarkoittaa paljon puhuttu kannustava rahoitusmalli?

Kannustavassa rahoitusmallissa kuntia palkitaan työllistämisestä, joten työnvälitys ja työpaikan löytyminen tulee kaiken keskiöön. Jos tästä rahoitusmallista hakee haasteita, niin ne liittyvät tuleviin suhdannevaihteluihin ja jo pitkään työmarkkinoilta oleviin työnhakijoihin, koska malli palkitsee kuntia vain työllistämisestä.

Mitä uusi hallitus tulee mahdollisesti muuttamaan? 

Kaikki puolueet ovat olleet mukana siirtämässä TE-palveluita valtiolta kuntiin tai alueille. En usko seuraavan hallituksen tekevän radikaaleja muutoksia uudistukseen. Mutta varmasti korjaussarjaa tullaan tekemään. Voidaan esimerkiksi pohtia nyt noudatettavaa pohjoismaista palvelutyömallia, jossa työttömäksi jäänyttä asiakasta tavataan alkuun kahden viikon välein. Onko työ tarpeeksi vaikuttavaa ja tarkoituksenmukaista suhteessa rahoitukseen, esimerkiksi silloin, kun asiakas on aloittamassa kuitenkin pian opiskelun. 

Mitä kuntien pöydällä on juuri nyt? 

Tällä hetkellä kunnat pohtivat työllisyysalueita. Niiden on kerrottava työ- ja elinkeinoministeriölle 31.10. mennessä, miten TE-palvelut tullaan järjestämään. Järjestääkö kunta palvelut itse vai perustaako se yhdessä muiden kuntien kanssa työllisyysalueen? Molemmat ovat mahdollisia, mutta työvoiman määrä on oltava kunnassa vähintään 20 000, jotta se voi hoitaa palvelut yksin, jollei kunta hae poikkeuslupaa. 

Maahanmuuttajien kotouttaminen siirtyy valtiolta kunnille samassa yhteydessä. Miten nämä kaksi uudistusta liittyvät toisiinsa?

Nämä liittyvät yhteen niin, että työvoimaviranomainen vastaa myös kotoutumissuunnitelmista työnhakija-asiakkaiden kohdalla. Nyt voidaan myös sopia siitä, että sama viranomainen tekee ne muillekin. Ja useinhan juuri työ on parasta kotoutumista. 

Tämä juttu on julkaistu alunperin kuukausittaisessa aluekehittämisen uutiskirjeessämme.
Tilaa uutiskirje täältä.

Lataa yhdessä emo-organisaatiomme FCG:n asiantuntijoiden kanssa tuottamamme opas TE24-uudistukseen.

Kysy lisää