Kunnista lähtivät sosiaali- ja terveys­palvelut, mutta HYTE jäi — vaan mitä se edes on?

”Kaikkia koskevat mittarit eivät tunnista eri väestöryhmien kokemusta kovin hyvin.”

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli HYTE on kuulunut kuntien toimintaan jo ennen SOTE-uudistusta. Silti Kuntaliiton Liisa Jurmu kertoo, että kunnilta tulee paljon kysymyksiä siitä, mitä kaikkea uusi HYTE nyt sitten on.  ”Olemme parhaillaan tekemässä määrittelyä kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävistä ja rooleista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä”, Jurmu sanoo.

Lakisääteisiin velvoitteisiin kuuluvat ainakin osallistuminen vuosittaisiin hyvinvointialueiden koordinoimiin neuvotteluihin sekä hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvointikertomuksen tekeminen vähintään kerran valtuustokaudessa. Kunnille jää kuitenkin paljon liikkumavaraa siinä, miten he HYTE-työtä tekevät.


Rasmus Aro: kunnilla on nyt mahdollisuus juuri heidän kuntalaisilleen räätälöityyn työhön

”Terveys ja hyvinvointi on niin paljon enemmän kuin vaikkapa taloutta ja työllisyyttä. Yleiset kaikkia koskevat mittarit eivät myöskään tunnista eri väestöryhmien kokemusta kovin hyvin”, sanoo MDI:n asiantuntija Rasmus Aro

Aro on ollut muun muassa mukana selvittämässä terveystilannetta Kainuussa yhdessä Kuntoutussäätiön kanssa. ”Menimme tilastoja syvemmälle ja kohtasimme erilaisia ihmisiä eri tavoin. Tunnistimme muun muassa että ikääntyneet naiset kokivat usein yksinäisyyttä. Tällainen voisi jäädä huomaamatta ilman laajaa tiedon penkomista.”

Juuri tällaista työtä Aro nyt toivoo kunnilta. ”Peräänkuulutan kuntakohtaista tiedon hankintaa sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien tekijöiden tunnistamisessa että toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa. On tärkeää että niukat resurssit kohdennetaan oikein.”

Lisätietoja siitä, miten MDI voi tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.
Voit myös olla suoraan yhteydessä asiantuntijaamme Kaisa-Lähteenmäki Smithiin.