Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Mitä loppuvuosi 2022 piti sisällään?

Maantieteen päivillä 3.11. pääsimme testaamaan erätauko-dialogia suhteessa teemaamme ja tapasimme aiheesta kiinnostuneita tutkijoita, asiantuntijoita ja opiskelijoita. Lisäksi aiheen taustoitus on syventynyt haastatteluiden myötä. Olemme kuulleet muun muassa vihreän siirtymän hankkeissa työskenteleviä nuoria naisia sekä Business Finlandin, Suomen Akatemian ja Nordic Innovationin asiantuntijoita.

Mitä on odotettavissa alkuvuodelta 2023?

Toinen erätauko-dialogi järjestetään yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa 12.1. Wasa Innovation Centerissä eli Vaasan innovaatiokeskuksessa. Kutsuvieraseminaarissa keskustelumme aiheena on Monimuotoisuuden mahdollisuudet vihreässä siirtymässä. Seuraavaksi suuntaamme erätaukoilemaan Norjan Sogndaliin 10.2. otsikolla Inclusive Innovation. Norjan tapahtuman yhteistyökumppanina toimii Western Norway Research Institute (Vestlandsforsking).

AGDA-hankkeen päätöstilaisuus järjestetään kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3., jonne toivotamme jokaisen aiheesta kiinnostuneet tervetulleiksi. Lisätietoja MDI:n some-kanavilta lähiviikkoina!

Kaikki ei kuitenkaan lopu vielä tähän, sillä AGDA-tiimille on myönnetty mm. tulosten esittelyslotti Swedish Innovation Days -webinaarissa maaliskuun loppupuolella.

MDI kehittää pohjoismaisessa yhteistyössä sukupuoli- ja moninaisuusherkempiä työkaluja TKI-ohjelmien laadintaan

Pohjoismaat ovat kerta toisensa jälkeen sijoittuneet hyvin, kun mitataan maiden välisiä tasa arvoeroja sekä tutkimus- ja innovaatioympäristöjen laatua. Pinnan alla kuva on monisyisempi. Tasa-arvon ääneenlausutut ihanteet peittävät alleen sen tosiasian, että tavoitteista huolimatta TKI-kenttä on varsin sukupuolittunut.

Lue lisää MDI kehittää pohjoismaisessa yhteistyössä sukupuoli- ja moninaisuusherkempiä työkaluja TKI-ohjelmien laadintaan

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa