MDI kehittää pohjoismaisessa yhteistyössä sukupuoli- ja moninaisuusherkempiä työkaluja TKI-ohjelmien laadintaan

Pohjoismaat ovat kerta toisensa jälkeen sijoittuneet hyvin, kun mitataan maiden välisiä tasa arvoeroja sekä tutkimus- ja innovaatioympäristöjen laatua. Pinnan alla kuva on monisyisempi. Tasa-arvon ääneenlausutut ihanteet peittävät alleen sen tosiasian, että tavoitteista huolimatta TKI-kenttä on varsin sukupuolittunut.

Ryhmä ihmisiä työpajassa.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka, joissa teknologialla on merkittävä rooli, näyttäytyy usein harhaanjohtavasti sukupuolineutraalina. TKI on säilynyt pääosin miesvaltaisena alueena, vaikka nuorten naisten koulutustaso teknologiaintensiivisillä tutkimusalueilla lisääntyy koko ajan. Ne startup- ja pk-yritykset, joiden kärki on innovaatioiden luomisessa, ovat usein miesvetoisia. Teknologian alalle kouluttautuvat naiset sijoittuvat työmarkkinoilla useammin johtamisen sijasta kehitystehtäviin. Puhutaan pohjoismaisesta tasa-arvon innovaatioparadoksista: yleinen oletus tasa-arvosta jättää huomiotta tasa-arvon puutteen tietyissä teemoissa, kuten innovaatiorahoituksessa.

Myös monimuotoisuuden lisääminen TKI-kehittämisessä vaatii entistä parempaa huomiota. Viime vuosina on Suomessakin herätty siihen, että ainutlaatuinen innovaatioympäristömme ja jalot tasa-arvotavoitteet eivät yksin riitä. Voimme nousta innovaatioiden kärkeen vain, jos varmistamme monimuotoisten näkökulmien sisällyttämisen tutkimukseen ja innovointiin jo kehittämisvaiheessa. 

AGDA-hanke kiinnittää huomion innovaatioiden sukupuoliparadoksiin, erityisesti vihreään siirtymään liittyvän TKI-toiminnan alueella.

Elokuussa alkaneessa AGDA-hankkeessa tarkastelemme otosta TKI-rahoittajia sekä -rahoitusvälineitä Pohjoismaissa. Kysymme, voisiko osallistava ohjelmasuunnittelu tarjota uusia näkökulmia ja työkaluja innovaatioihin sekä niitä edistäviin politiikkavälineisiin. Pohjoismaisessa yhteistyöhankkeessa syvennetään TKI-ohjelmasuunnittelun tasa-arvoon ja moninaisuuteen liittyvää ymmärrystä sekä luodaan yhteinen alusta parempien käytäntöjen yhteisluomiselle. Tavoitteemme on osallisuuden, monimuotoisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen läpi koko ohjelmasyklin: ohjelman ideoinnista suunnitteluun, muotoiluun ja varsinaiseen toteutukseen. 

Työmme koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jonka osana käymme läpi olemassa olevia arviointi- ja seurantakehyksiä ja tasa-arvosuunnitelmia. Tarjoamme pohjoismaisten innovaatio- ja tutkimusrahoitusorganisaatioiden toimijoille, keskeisille sidosryhmille ja asiantuntijoille mahdollisuuden vuoropuheluun, yhteisluomiseen ja verkottumiseen. Tuloksena laaditaan osallistavan innovaation viitekehys tukemaan monimuotoisempaa ja tasa-arvoisempaa, moninaisuuden mahdollisuudet oivaltavaa, innovaatio-ohjelmointia.

Hanke toteutetaan elokuusta 2022 toukokuuhun 2023 ja sen rahoittajana toimii Pohjoismaiden tasa-arvorahasto (NIKK). MDI:n johtamassa hankkeessa on kumppaneita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Islannista.

Lisätietoa

Pohjoismaiden tasa-arvorahaston sivut: Addressing the gender and diversity paradoxes in innovation – towards a more inclusive policy design (AGDA)

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne