Arkistot kuukauden mukaan: Syyskuu 2018

MDI toteutti sparrauspäivän Leader-toimintaryhmille

MDI suunnitteli ja toteutti arvioinnin ja itsearvioinnin sparrauspäivän kaikille Suomen Leader-ryhmille. Päivän ohjelman suunnittelua tukemaan MDI toteutti kyselyn Leader-ryhmien arvioinnin tilanteesta sekä tarpeista arviointiin liittyvän tietotaidon kehittämisestä. Sparrauspäivässä käytiin läpi arvioinnin ja itsearvioinnin prosessi, työkalut ja hyviä käytäntöjä.

Blogi: Aluekehittämistä 12 vuotta eteenpäin – sanat samoja kuin ennenkin, verbit puuttuvat

TEMin uusi aluepolitiikka valtasi Vanhan Ylioppilastalon maanantaiaamuna, kun Keskustelunavauksia alueiden Suomeen julkistettiin. Katse oli 12 vuotta eteenpäin, vuodessa 2030. Kuunnellessa sanoja ei kyllä ihan tarkkaan erottanut, miten keskustelu olisi eronnut, jos olisi katsottu 12 vuotta taaksepäin. Tärkeimmät iskusanat ovat (edelleen) paikkaperusteinen kehittäminen, kehitysedellytysten luominen sekä vuorovaikutus ja verkostot. Hienoa, että nämä sanat ovat nyt valtavirtaa. … Jatka lukemista Blogi: Aluekehittämistä 12 vuotta eteenpäin – sanat samoja kuin ennenkin, verbit puuttuvat

Rakennerahasto-ohjelman arvioinnin tuloksellisuustarkastelu valmistui

MDI on yhdessä Kuntoutussäätiön, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian ja TK-Evalin kanssa arvioinut Suomen rakennerahasto-ohjelman tuloksellisuutta kuluvalla ohjelmakaudella. Rakennerahasto-ohjelman toimenpiteiden yleinen tuloksellisuusarviointi on osa laajempaa arviointikokonaisuutta, ja keväällä 2018 koottu väliraportti on järjestyksessään toinen. Arvioinnin hallintoa ja toimeenpanoa on tarkasteltu arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa, ja ohjelman vaikuttavuusarviointi on parhaillaan käynnissä. Tuloksia ohjelman vaikuttavuudesta voidaan odottaa loppuvuodesta. Tuloksellisuusarvioinnissa … Jatka lukemista Rakennerahasto-ohjelman arvioinnin tuloksellisuustarkastelu valmistui

Blogi: Viidellä askeleella paremmin tiedolla johdettuihin kaupunkeihin – esimerkkinä päiväkotien ja koulujen palveluverkko

Tampereella on tällä viikolla kohistu koulujen ja päiväkotien tulevista sijainneista. Tampereen kaupunki on ollut jo vuosikausia Suomen kuntien kärkeä, kun puhutaan tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen kehittämisestä, mutta tästä päämäärätietoisesta toiminnasta huolimatta todellinen läpimurto monimutkaisten asiakokonaisuuksien osalta tietoperustaiseen (data driven) päätöksentekoon on mielestäni vielä tekemättä. Taloustilanne on vaikea ja edelleen velkaantuvan kaupungin päätöksenteko saa kritiikkiä. Kuntalaiset … Jatka lukemista Blogi: Viidellä askeleella paremmin tiedolla johdettuihin kaupunkeihin – esimerkkinä päiväkotien ja koulujen palveluverkko

MDI kartoittamaan kiinteistö- ja rakennusalan näkemyksiä Jyväskylän asuntopolitiikasta ja asuntomarkkinoista

MDI toteuttaa Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta selvityksen, jossa kartoitetaan Jyväskylän alueella toimivien rakennusliikkeiden, rakennuttajien ja kiinteistökehittäjien näkemyksiä asuinalueiden sosiaalisesta kestävyyden edistämisestä ja asuntopolitiikan periaatteista. Selvityksen tiedonkeruu toteutetaan haastatellen sekä Jyväskylän alueella että kansallisesti toimivia rakennusliikkeitä ja rakennuttajia. Selvityksen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja ja kannustimia niin kaavoitukseen kuin tontinluovutukseen. Työ valmistuu marraskuussa 2018.