MDI kartoittamaan kiinteistö- ja rakennusalan näkemyksiä Jyväskylän asuntopolitiikasta ja asuntomarkkinoista

MDI toteuttaa Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta selvityksen, jossa kartoitetaan Jyväskylän alueella toimivien rakennusliikkeiden, rakennuttajien ja kiinteistökehittäjien näkemyksiä asuinalueiden sosiaalisesta kestävyyden edistämisestä ja asuntopolitiikan periaatteista. Selvityksen tiedonkeruu toteutetaan haastatellen sekä Jyväskylän alueella että kansallisesti toimivia rakennusliikkeitä ja rakennuttajia. Selvityksen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja ja kannustimia niin kaavoitukseen kuin tontinluovutukseen. Työ valmistuu marraskuussa 2018.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio