MDI kartoittamaan kiinteistö- ja rakennusalan näkemyksiä Jyväskylän asuntopolitiikasta ja asuntomarkkinoista

MDI toteuttaa Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta selvityksen, jossa kartoitetaan Jyväskylän alueella toimivien rakennusliikkeiden, rakennuttajien ja kiinteistökehittäjien näkemyksiä asuinalueiden sosiaalisesta kestävyyden edistämisestä ja asuntopolitiikan periaatteista. Selvityksen tiedonkeruu toteutetaan haastatellen sekä Jyväskylän alueella että kansallisesti toimivia rakennusliikkeitä ja rakennuttajia. Selvityksen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja ja kannustimia niin kaavoitukseen kuin tontinluovutukseen. Työ valmistuu marraskuussa 2018.