Arkistot kuukauden mukaan: Heinäkuu 2015

Verkostovalmennus Posintralle

Posintra on luomassa itäisellä Uudellamaalla uudenlaista oppimisympäristöä sote-alalle ja käynnistämässä sähköistä palvelualustaa, jonka on tarkoitus palvella alueen yrityksiä ja kuntia. Osana prosessia järjestetään verkostovalmennus, jonka tavoitteena on toimia osakokonaisuudet yhteen kokoavana yhteistyöfoorumina. Lisäksi verkostovalmennus vahvistaa osapuolten keskinäistä luottamusta ja parantaa sitä kautta edellytyksiä kestävään ja vaikuttavaan toimintatapojen muutokseen. Työn tilaajana on Posintra Oy ja työ … Jatka lukemista Verkostovalmennus Posintralle

Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja

LVM haluaa selvittää, miten massadatasta voi syntyä liiketoimintaa eri toimialoilla ja miten massadataa voidaan hyödyntää julkisten palvelujen tuottamisessa. Omadatan toimintamallien kehittäminen on yksi tärkeä askel digitalisaation hyödyntämisessä. Omadataekosysteemi vaatii toimiakseen luotettavan tiedonvaihdon eri toimijoiden välillä. Selvitys kytkeytyy kuuden suurimman kaupungin yhteiseen, laajamittaisen alueellisen kehittämisen 6Aika-strategian Avoimen datan kärkihankkeeseen. MDI on mukana Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn vetämässä … Jatka lukemista Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja

Ensimmäiset tulokset MAL-verkoston arvioinnista

MDI on arvioimassa kansallisen MAL-verkoston toimintaa. MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto, jossa on mukana 16 kaupunkia tai kaupunkiseutua sekä kansallisia tahoja (www.mal-verkosto.fi). Arviointi valmistuu elokuun lopussa, mutta ensimmäiset havainnot kertovat jo nyt onnistumisista. Verkosto on välittänyt tietoa ja kokemuksia ansiokkaasti. Verkoston painopisteet ja teemat ovat olleet kiinni ajassa, esimerkiksi aseman seutujen kehittäminen … Jatka lukemista Ensimmäiset tulokset MAL-verkoston arvioinnista

MDI roustaa Seinäjoen kaupunkistrategiaa

Seinäjoen kaupunki haluaa, että uusi kaupunkistrategia on uudistumisen ja uusien tehtävien strategia. Kun nykyinen valtuustokausi päättyy keväällä 2017, uuden valtuuston ensimmäisen vuoden tehtävänä on kaupunkistrategian uudistaminen. Lähtökohdat kaupunkistrategian uudistamiselle ovat poikkeukselliset: kuntien tehtävät tulevat muuttumaan merkittävästi johtuen tulevasta sote-ratkaisusta ja julkisen sektorin talouskurimuksesta. MDI sparraa Seinäjoen uuden kaupunkistrategian valmistelua syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana. … Jatka lukemista MDI roustaa Seinäjoen kaupunkistrategiaa