MDI roustaa Seinäjoen kaupunkistrategiaa

Seinäjoen kaupunki haluaa, että uusi kaupunkistrategia on uudistumisen ja uusien tehtävien strategia. Kun nykyinen valtuustokausi päättyy keväällä 2017, uuden valtuuston ensimmäisen vuoden tehtävänä on kaupunkistrategian uudistaminen. Lähtökohdat kaupunkistrategian uudistamiselle ovat poikkeukselliset: kuntien tehtävät tulevat muuttumaan merkittävästi johtuen tulevasta sote-ratkaisusta ja julkisen sektorin talouskurimuksesta. MDI sparraa Seinäjoen uuden kaupunkistrategian valmistelua syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana. MDI ja sen asiantuntijatiimi haastavat kaupunkia uuteen ajatteluun, luoviin ratkaisuihin ja rohkeuteen mennä epämukavuusalueelle.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa