Ensimmäiset tulokset MAL-verkoston arvioinnista

MDI on arvioimassa kansallisen MAL-verkoston toimintaa. MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto, jossa on mukana 16 kaupunkia tai kaupunkiseutua sekä kansallisia tahoja (www.mal-verkosto.fi). Arviointi valmistuu elokuun lopussa, mutta ensimmäiset havainnot kertovat jo nyt onnistumisista. Verkosto on välittänyt tietoa ja kokemuksia ansiokkaasti. Verkoston painopisteet ja teemat ovat olleet kiinni ajassa, esimerkiksi aseman seutujen kehittäminen on ajankohtaista monille seuduilla. Suurimpana kompastuskivenä verkoston toiminnassa on ollut rahoituksen vuosittaisuus, mikä ei mahdollista pitkäjänteistä suunnittelua. Tarvetta verkostolle ja MAL-asioiden kehittämiselle on jatkossakin niin laajempien trendien kuin hallitusohjelman linjaustenkin vuoksi.

Lisätiedot: MAL-verkoston arvioinnin väliraportti