Ensimmäiset tulokset MAL-verkoston arvioinnista

MDI on arvioimassa kansallisen MAL-verkoston toimintaa. MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto, jossa on mukana 16 kaupunkia tai kaupunkiseutua sekä kansallisia tahoja (www.mal-verkosto.fi). Arviointi valmistuu elokuun lopussa, mutta ensimmäiset havainnot kertovat jo nyt onnistumisista. Verkosto on välittänyt tietoa ja kokemuksia ansiokkaasti. Verkoston painopisteet ja teemat ovat olleet kiinni ajassa, esimerkiksi aseman seutujen kehittäminen on ajankohtaista monille seuduilla. Suurimpana kompastuskivenä verkoston toiminnassa on ollut rahoituksen vuosittaisuus, mikä ei mahdollista pitkäjänteistä suunnittelua. Tarvetta verkostolle ja MAL-asioiden kehittämiselle on jatkossakin niin laajempien trendien kuin hallitusohjelman linjaustenkin vuoksi.

Lisätiedot: MAL-verkoston arvioinnin väliraportti

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa