Väestöennuste 10 kaupunkiseudulle julkaistaan 22.2.

Tilastokeskus julkaisi viime vuoden lopulla uuden väestöennusteen, jonka mukaan Suomen väkiluku kääntyy laskuun 2030-luvulle tultaessa. Syynä on syntyvyyden jyrkkä aleneminen kuluvalla vuosikymmenellä. Tilastokeskus ei julkistanut kunnittaista tai alueellista ennustetta. Tilastokeskuksen viimeisin kunnittainen väestöennuste vuodelta 2015 oli oman ajankohtansa tuote, ja se perustuu liian korkeaan syntyvyyteen. Viikon 8 lopulla julkistettava MDI-ennuste sisältää laskelman 10 kaupunkiseudun väestönkehityksestä vuoteen 2040.

Ennusteen tulos poikkeaa merkittävästi Tilastokeskuksen vuonna 2015 julkaisemasta alueellisesta ennusteesta. Syntyvyyden romahdus on ollut suurin väestöllinen muutos vuoden 2015 jälkeen. Lisäksi muuttoalttiiden ikäluokkien kutistumisen monien kaupunkiseutujen lähtömuuttoalueilla vaikuttaa yllättävän voimakkaasti myös suurempiin kaupunkiseutuihin. MDI-ennuste osoittaa näiden muutosten ratkaisevan vaikutuksen Suomen tulevaan alue- ja väestökehitykseen. Nyt julkaistava ennuste on koko maan lukujen osalta yhteensopiva Tilastokeskuksen viime vuonna julkaiseman koko maan ennusteen kanssa.

Väestöennuste on toteutettu suhteellisiin muuttoalttiuksiin perustuvana laskelmana ja projektiona. MDI-ennuste kertoo siis kehityskulun, joka perustuu 2010-luvun jälkimmäisen puoliskon kehityksestä johdettuihin olettamuksiin. Syntyvyyden lasku oletetaan pysähtyvän vuoden 2018 tasolle ja kotimaan muuttoliikkeen noudattelevan viime vuosien kulkua. Raportissa on esitetty myös trendilaskelma koko 2010-lukujen perusteella, sekä herkkyysennuste, jossa syntyvyys laskee vielä nykyisestä 5 %.

MDI aikoo julkistaa kaikki maakunnat sisältävät luvun maaliskuussa. Lisäksi MDI voi erillistoimeksiannoista tehdä kuntakohtaisia ajoja ikäryhmittäin sekä muuttamaan herkkyysajojen parametreja räätälöidysti.

Lue lisää

MDI:n uusi väestöennuste (2021) löytyy osoitteesta https://www.mdi.fi/ennuste2040/