Uusi koulutusohjelma kokoaa yhteen Suomen aluekehittäjiä

Aluekehittäjien uusi koulutusohjelma MDI Akatemia alkaa ensi vuonna.  Akatemialla haluamme tukea julkishallinnon kehittäjien ja johtajien työtä. Koulutusohjelma järjestetään tammikuusta lokakuuhun 2020, ja se sisältää kolme valmennusmoduulia ja opintomatkan.

”Väestöennusteen sisällöstä on noussut laaja ja monipuolinen julkinen keskustelu alueiden tulevaisuudesta. Kaiken kokoisilla alueilla sijaintiin katsomatta koetaan ja tunnetaan huolta huomisesta. Herätyssignaali on kuultu yhtä lailla kasvavissa kuin supistuvissa kunnissa. MDI Akatemiassa etsitään nyt näkemystä ja työvälineitä, joilla asiantuntijat ja alueet voivat vastata ennusteisiin”, toteaa MDI:n aluetutkija Timo Aro.

Koulutusohjelma tukee julkishallinnon, sen kehittäjien ja hallinnon  kumppanien johtajien ja asiantuntijoiden työtä. Akatemian teemoina tuetaan aluekehittäjän työtä kasvun ja supistumisen ristipaineessa, pohditaan vetovoiman osatekijöitä ja käsitellään monenlaisia työkaluja tiedon muuttamiseksi toiminnaksi, kuten kokeiluja, palvelumuotoilua ja viestintää. Osallistujat saavat uuden osaamisen, näkemyksen ja verkostojen lisäksi todistukset MDI Akatemiasta.

”MDI on kasvanut vauhdilla ja talon sisällä on valtavasti osaamista. Haluamme antaa rohkeaa näkemystä, verkostoja ja uusia näkökulmia monialaiselle osallistujajoukolle. Alueilla ja kunnissa on tarvetta sparraukseen ja haluamme tarjota asiantuntijoille työvälineitä oman työnsä kehittämiseen. Siihen tarpeeseen MDI Akatemia on luotu”, toteaa MDI:n toimitusjohtaja Tommi Ranta.

MDI Akatemiaan voi hakea 1.11. asti nettisivuillamme: www.mdi.fi/akatemia

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa