Uusi koulutusohjelma kokoaa yhteen Suomen aluekehittäjiä

Aluekehittäjien uusi koulutusohjelma MDI Akatemia alkaa ensi vuonna.  Akatemialla haluamme tukea julkishallinnon kehittäjien ja johtajien työtä. Koulutusohjelma järjestetään tammikuusta lokakuuhun 2020, ja se sisältää kolme valmennusmoduulia ja opintomatkan.

”Väestöennusteen sisällöstä on noussut laaja ja monipuolinen julkinen keskustelu alueiden tulevaisuudesta. Kaiken kokoisilla alueilla sijaintiin katsomatta koetaan ja tunnetaan huolta huomisesta. Herätyssignaali on kuultu yhtä lailla kasvavissa kuin supistuvissa kunnissa. MDI Akatemiassa etsitään nyt näkemystä ja työvälineitä, joilla asiantuntijat ja alueet voivat vastata ennusteisiin”, toteaa MDI:n aluetutkija Timo Aro.

Koulutusohjelma tukee julkishallinnon, sen kehittäjien ja hallinnon  kumppanien johtajien ja asiantuntijoiden työtä. Akatemian teemoina tuetaan aluekehittäjän työtä kasvun ja supistumisen ristipaineessa, pohditaan vetovoiman osatekijöitä ja käsitellään monenlaisia työkaluja tiedon muuttamiseksi toiminnaksi, kuten kokeiluja, palvelumuotoilua ja viestintää. Osallistujat saavat uuden osaamisen, näkemyksen ja verkostojen lisäksi todistukset MDI Akatemiasta.

”MDI on kasvanut vauhdilla ja talon sisällä on valtavasti osaamista. Haluamme antaa rohkeaa näkemystä, verkostoja ja uusia näkökulmia monialaiselle osallistujajoukolle. Alueilla ja kunnissa on tarvetta sparraukseen ja haluamme tarjota asiantuntijoille työvälineitä oman työnsä kehittämiseen. Siihen tarpeeseen MDI Akatemia on luotu”, toteaa MDI:n toimitusjohtaja Tommi Ranta.

MDI Akatemiaan voi hakea 1.11. asti nettisivuillamme: www.mdi.fi/akatemia

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa