VN TEAS -tutkimus: Käytäntöjä kehittämällä saadaan TET-jaksoista myönteisempi, tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi kokemus yhä useammalle

MDI Publicin, Nuorisotutkimusseuran ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteishankkeessa selvitettiin TET-jaksojen toteutusta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta perusopetuksen aikana. Tutkimus TET-jaksoista on toteutettu osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Hankkeen vastuuministeriönä on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

7.4.2022 pidetyssä loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen tulokset, kuultiin kommenttipuheenvuoroja sekä järjestettiin paneelikeskustelu tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuskysymysten edistämisestä TET-jaksoihin liittyen.

Tutkimusaineiston perusteella on selvinnyt, että TET-jaksoja koskevia käytäntöjä tulee kehittää monipuolisesti, jotta TET-jaksoista saataisiin myönteisempi, tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi kokemus yhä useammalle.

Tutkimuksessa kerättyyn aineistoon pohjautuen tutkimustiimi ehdottaa useita toimenpiteitä TET-jaksojen kehittämiseksi. TET-jaksoja tulisi muun muassa seurata systemaattisemmin sekä perustaa kansallinen ja paikallinen TET-kehittäjän tehtävä.

Tutkimustiimi ehdottaa myös TET-jaksoja koskevien materiaalien ja valmiiden TET-konseptien jakamista työnantajille, jotta harjoitteluista saadaan enemmän hyötyä irti.

”Osa työnantajista suunnittelee TET-jaksojen sisältöjä tarkemmin, mutta eivät kaikki. Suunnitelmallisuudella voitaisiin tuoda nuorille laajempi kuva alan tarjoamista mahdollisuuksista ja erilaisista tehtävistä. Osa työnantajista näkee TET-jaksot oikeana mahdollisuutena ohjata tulevaisuuden tekijöitä omalle alalle, mikä on tietysti hieno asia”, toteaa työnantajaosiosta vastuussa ollut johtava asiantuntija Minna Mayer MDI Public Oy:stä.

Julkaisemastamme blogitekstistä pääsee lukemaan lisää hankkeen toteuttajien ajatuksia hankkeen tuloksista ja toteutumisesta.

Tutustu myös valmiiseen tutkimusraporttiin sekä viralliseen tiedotteeseen.

TETTI-hankkeen tuloksista on koottu nuorille suunnattu video, jonka tarkoituksena on kertoa tutkimuksen keskeisistä tuloksista yläkouluikäisille nuorille, joilla TET-jakso on ajankohtainen. Katso video alta!

Lisätiedot

johtava asiantuntija Minna Mayer, MDI Public Oy, p. 040 709 6898, minna.mayer@mdi.fi