VN TEAS -tutkimus: Käytäntöjä kehittämällä saadaan TET-jaksoista myönteisempi, tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi kokemus yhä useammalle

MDI Publicin, Nuorisotutkimusseuran ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteishankkeessa selvitettiin TET-jaksojen toteutusta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta perusopetuksen aikana. Tutkimus TET-jaksoista on toteutettu osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Hankkeen vastuuministeriönä on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

7.4.2022 pidetyssä loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen tulokset, kuultiin kommenttipuheenvuoroja sekä järjestettiin paneelikeskustelu tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuskysymysten edistämisestä TET-jaksoihin liittyen.

Tutkimusaineiston perusteella on selvinnyt, että TET-jaksoja koskevia käytäntöjä tulee kehittää monipuolisesti, jotta TET-jaksoista saataisiin myönteisempi, tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi kokemus yhä useammalle.

Tutkimuksessa kerättyyn aineistoon pohjautuen tutkimustiimi ehdottaa useita toimenpiteitä TET-jaksojen kehittämiseksi. TET-jaksoja tulisi muun muassa seurata systemaattisemmin sekä perustaa kansallinen ja paikallinen TET-kehittäjän tehtävä.

Tutkimustiimi ehdottaa myös TET-jaksoja koskevien materiaalien ja valmiiden TET-konseptien jakamista työnantajille, jotta harjoitteluista saadaan enemmän hyötyä irti.

”Osa työnantajista suunnittelee TET-jaksojen sisältöjä tarkemmin, mutta eivät kaikki. Suunnitelmallisuudella voitaisiin tuoda nuorille laajempi kuva alan tarjoamista mahdollisuuksista ja erilaisista tehtävistä. Osa työnantajista näkee TET-jaksot oikeana mahdollisuutena ohjata tulevaisuuden tekijöitä omalle alalle, mikä on tietysti hieno asia”, toteaa työnantajaosiosta vastuussa ollut johtava asiantuntija Minna Mayer MDI Public Oy:stä.

Julkaisemastamme blogitekstistä pääsee lukemaan lisää hankkeen toteuttajien ajatuksia hankkeen tuloksista ja toteutumisesta.

Tutustu myös valmiiseen tutkimusraporttiin sekä viralliseen tiedotteeseen.

TETTI-hankkeen tuloksista on koottu nuorille suunnattu video, jonka tarkoituksena on kertoa tutkimuksen keskeisistä tuloksista yläkouluikäisille nuorille, joilla TET-jakso on ajankohtainen. Katso video alta!

Lisätiedot

johtava asiantuntija Minna Mayer, MDI Public Oy, p. 040 709 6898, minna.mayer@mdi.fi

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen