VN TEAS -tutkimus: Käytäntöjä kehittämällä saadaan TET-jaksoista myönteisempi, tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi kokemus yhä useammalle

MDI Publicin, Nuorisotutkimusseuran ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteishankkeessa selvitettiin TET-jaksojen toteutusta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta perusopetuksen aikana. Tutkimus TET-jaksoista on toteutettu osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Hankkeen vastuuministeriönä on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

7.4.2022 pidetyssä loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen tulokset, kuultiin kommenttipuheenvuoroja sekä järjestettiin paneelikeskustelu tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuskysymysten edistämisestä TET-jaksoihin liittyen.

Tutkimusaineiston perusteella on selvinnyt, että TET-jaksoja koskevia käytäntöjä tulee kehittää monipuolisesti, jotta TET-jaksoista saataisiin myönteisempi, tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi kokemus yhä useammalle.

Tutkimuksessa kerättyyn aineistoon pohjautuen tutkimustiimi ehdottaa useita toimenpiteitä TET-jaksojen kehittämiseksi. TET-jaksoja tulisi muun muassa seurata systemaattisemmin sekä perustaa kansallinen ja paikallinen TET-kehittäjän tehtävä.

Tutkimustiimi ehdottaa myös TET-jaksoja koskevien materiaalien ja valmiiden TET-konseptien jakamista työnantajille, jotta harjoitteluista saadaan enemmän hyötyä irti.

”Osa työnantajista suunnittelee TET-jaksojen sisältöjä tarkemmin, mutta eivät kaikki. Suunnitelmallisuudella voitaisiin tuoda nuorille laajempi kuva alan tarjoamista mahdollisuuksista ja erilaisista tehtävistä. Osa työnantajista näkee TET-jaksot oikeana mahdollisuutena ohjata tulevaisuuden tekijöitä omalle alalle, mikä on tietysti hieno asia”, toteaa työnantajaosiosta vastuussa ollut johtava asiantuntija Minna Mayer MDI Public Oy:stä.

Julkaisemastamme blogitekstistä pääsee lukemaan lisää hankkeen toteuttajien ajatuksia hankkeen tuloksista ja toteutumisesta.

Tutustu myös valmiiseen tutkimusraporttiin sekä viralliseen tiedotteeseen.

TETTI-hankkeen tuloksista on koottu nuorille suunnattu video, jonka tarkoituksena on kertoa tutkimuksen keskeisistä tuloksista yläkouluikäisille nuorille, joilla TET-jakso on ajankohtainen. Katso video alta!

Lisätiedot

johtava asiantuntija Minna Mayer, MDI Public Oy, p. 040 709 6898, minna.mayer@mdi.fi

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa