Smart Countryside kiinnostaa Euroopassa

MDI:n vetämän Fiksuja palveluita maaseudulle -hankkeen tuloksia esitellään Euroopan maaseutuverkosto ENRD:n maaseudun digitalisaatiopolitiikan tukemiseen liittyvänä hyvänä esimerkkinä.

Suomen maaseudun digitalisaatio case-esimerkissä kerrotaan Smart Countryside –hankkeen lähtökohdat, tutkimusasetelma sekä tulokset. Lisäksi kuvataan hankkeen jälkimaininkeja, kuten valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun digitalisaatiosta sekä maaseudun digitalisaatiohankkeiden rahoitusmahdollisuudet Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Suomen case-esimerkki löytyy englanniksi ENRD:n sivuilta.

Fiksuja palveluita maaseudulle oli vuoden 2016 valtinoeuvoston tutkimus- ja selvitysrahoituksesta rahoitettu tutkimus, jonka toteuttivat MDI, Spatia, SYKE ja Vaasan yliopisto. Hankkeesta lisää MDI:n sivuilta.