Smart Countryside kiinnostaa Euroopassa

MDI:n vetämän Fiksuja palveluita maaseudulle -hankkeen tuloksia esitellään Euroopan maaseutuverkosto ENRD:n maaseudun digitalisaatiopolitiikan tukemiseen liittyvänä hyvänä esimerkkinä.

Suomen maaseudun digitalisaatio case-esimerkissä kerrotaan Smart Countryside –hankkeen lähtökohdat, tutkimusasetelma sekä tulokset. Lisäksi kuvataan hankkeen jälkimaininkeja, kuten valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun digitalisaatiosta sekä maaseudun digitalisaatiohankkeiden rahoitusmahdollisuudet Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Suomen case-esimerkki löytyy englanniksi ENRD:n sivuilta.

Fiksuja palveluita maaseudulle oli vuoden 2016 valtinoeuvoston tutkimus- ja selvitysrahoituksesta rahoitettu tutkimus, jonka toteuttivat MDI, Spatia, SYKE ja Vaasan yliopisto. Hankkeesta lisää MDI:n sivuilta.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa