Smart Countryside

Smart Countryside – parempia ja monipuolisempia palveluita maaseudulle digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä

Yhteiskunnan digitalisoituminen ja kaupungistuminen ovat herättäneet ympäri maailmaa huomattavan määrän huomiota ja erilaisia älykkään kaupungin kehittämishankkeita ja selvityksiä. Vastaavaa huomioaaltoa ei ole ollut nähtävissä maaseudulla, vaikka digitalisaatiolla voisi olla suurempi merkitys siellä, missä etäisyydet ovat suuria ja volyymit pieniä ja sitä kautta palvelurakenteet ovat nopeasti muuttumassa.

Smart Countryside – Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä -selvitys pureutui maaseudun digitaalisten palveluiden kehittämisen tematiikkaan. MDI, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Suomen ympäristökeskus ja Vaasan yliopiston aluetieteen yksikkö laativat selvityksen maaseudun sähköisten palveluiden nykytilasta, mahdollisuuksista, kansainvälisistä käytännöistä ja palveluiden käyttäjien näkemyksistä. Hankkeessa kartoitettiin digitalisaation hyötyjä ja sähköisten palveluiden kokeiluja, tarkasteltiin asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden toteutumista sähköisten palveluiden tuotannossa maaseudulla sekä kerättiin tietoa digitaalisten palveluiden tulevaisuuden sisällöistä.

Hanke valmistui vuoden 2016 loppuun mennessä. Tuloksia käytettiin vuonna 2017 aloitettavien kokeilujen valmistelussa. Työ oli osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa: tilaajan puolelta työtä koordinoi LVM ja mukana olivat myös TEM, YM, OKM ja STM. Tutkimushankkeesta tiedotettiin ja tuloksista viestittiin tällä sivustolla mdi.fi/smartcountryside.

Lue täältä lisää hankkeen toteuttajista ja työvaiheista: SmartCountryside, katsaus hankkeeseen 2.5.2016.

Janne Antikaisen esitys Saaristoseminaarissa 15.6.2016: antikainen_fiksu_saaristo

Blogi: Smart Countryside – suurta tahtoa, isoja toiveita ja taitovajetta

Hankkeen julkaisut:

Hankkeen loppuraportti: Smart Countryside. Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä

Policy Brief 11/2016: Maaseudun palveluiden digitalisaation tila: kuilu tahdossa ja taidoissa

Policy Brief 21/2016: Auraako digitalisaatio mahdollisuuksia maaseudulle?

Policy Brief 1/2017: Digitalisaation edellytyksiä vahvistettava maaseudulla


Lisätietoja hankkeesta antaa MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen, janne.antikainen@mdi.fi, 040 764 1829.


Smart Countryside – better services in rural areas by using digitalisation and experiments

Digitalisation and urbanisation have drawn a great wave of attention and numerous projects and studies on Smart City. However, there hasn’t been a similar wave of attention in the countryside, even though digitalisation might have a greater impact there where the distances are longer, volumes smaller and the pace of service structural change quicker.

MDI, Spatia, Finnish Environment Institute and University of Vaasa conducted a study on the current state, opportunities, international practices and service user views on digital services in rural areas. The results were used in preparing of the experiments beginning in 2017. The project was part of the implementation of the Government Plan for Analysis, Assessment and Research for 2016 and was steered by the Ministry of Transport and Communications, Ministry of Employment and the Economy, Ministry of the Environment, Ministry of Education and Culture and Ministry of Social Affairs and Health. Project’s Smart Countryside – Developing and diversification of rural areas’ services by using digitalisation and experiments phases and results are reported on this site www.mdi.fi/smartcountryside.

Publications:

Final Report: Smart Countryside. Better services in rural areas by using digitalisation and experiments.

Policy Brief 11/2016: The State of Digital Services in Rural Areas: A Gap between Will and Skills (in Finnish)

Policy Brief 21/2016: Can Digitalisation uncover Possibilities in Rural Areas? (in Finnish)

Policy Brief 1/2017: Digitalisation must be Strengthened in Rural Areas

More information about the study from Janne Antikainen, development director at MDI, janne.antikainen@mdi.fi, +358 40 764 1829.