Selvitys pureutuu kansainvälistymisen alueelliseen tasa-arvoon

MDI toteuttaa syksyn aikana selvityksen Opetushallituksen kansainvälisen toiminnan vaikuttavuudesta alueellisen tasa-arvon näkökulmasta. Selvitys tuottaa tietoa siitä, miten kansainvälistymisen tuki jakautuu maantieteellisesti ja millaiset tekijät tähän vaikuttavat.

Ihmiset nauravat ja työskentelevät pöydän ääressä.

Selvityksen tavoitteena on tunnistaa, miten Opetushallitus voi jatkossa paremmin tukea kansainvälistymisen mahdollisuuksia eri puolilla Suomea toimiville yksilöille ja organisaatioille. Opetushallituksen kansainvälistymisen tuen käyttäjiä ovat mm. nuoret, opiskelijat, vastavalmistuneet sekä oppilaitokset ja muut organisaatiot.

Selvityksessä toteutetaan Opetushallituksen hankerahoitusaineistoon sekä kunta-, alue- ja opiskelijatilastoihin perustuva data-analyysi sekä kerätään laadullista aineistoa kansainvälistymisen tukea käyttävien alueiden kokemuksista sekä Opetushallituksen kansainvälistymisen tuesta.

Selvityksessä haetaan vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten kansainvälisyyden ohjelmien osallistumisaste per opiskelija vaihtelee alueittain? Missä määrin osallistumisasteen vaihtelu on selitettävissä mm. alueiden koulutusrakenteiden sekä opiskelijoiden ala- ja sukupuolijakauman perusteella?
  • Mitkä maakunta-, kunta – ja organisaatiotason rakenteet ja tekijät edistävät toimijoiden mielestä kansainvälistä toimintaa?
  • Mitkä ovat niitä maakuntatason, kuntatason ja oppilaitosten rakenteita ja tekijöitä, jotka estävät toimijoiden mielestä kansainvälisen toiminnan toteutumista? Millä toimilla kansainvälistymisen esteitä voi purkaa ja mitkä tahot voivat näitä toimia tehdä?

Kokonaisuudessaan selvityksen tuloksena syntyy monipuolinen alueellinen tilannekuva kansainvälistymisen tilanteesta, edistävistä ja estävistä tekijöistä sekä kehittämistoimista. Selvitys valmistuu marraskuussa 2022.

Kysy lisää

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa