Selvitys pureutuu kansainvälistymisen alueelliseen tasa-arvoon

MDI toteuttaa syksyn aikana selvityksen Opetushallituksen kansainvälisen toiminnan vaikuttavuudesta alueellisen tasa-arvon näkökulmasta. Selvitys tuottaa tietoa siitä, miten kansainvälistymisen tuki jakautuu maantieteellisesti ja millaiset tekijät tähän vaikuttavat.

Ihmiset nauravat ja työskentelevät pöydän ääressä.

Selvityksen tavoitteena on tunnistaa, miten Opetushallitus voi jatkossa paremmin tukea kansainvälistymisen mahdollisuuksia eri puolilla Suomea toimiville yksilöille ja organisaatioille. Opetushallituksen kansainvälistymisen tuen käyttäjiä ovat mm. nuoret, opiskelijat, vastavalmistuneet sekä oppilaitokset ja muut organisaatiot.

Selvityksessä toteutetaan Opetushallituksen hankerahoitusaineistoon sekä kunta-, alue- ja opiskelijatilastoihin perustuva data-analyysi sekä kerätään laadullista aineistoa kansainvälistymisen tukea käyttävien alueiden kokemuksista sekä Opetushallituksen kansainvälistymisen tuesta.

Selvityksessä haetaan vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten kansainvälisyyden ohjelmien osallistumisaste per opiskelija vaihtelee alueittain? Missä määrin osallistumisasteen vaihtelu on selitettävissä mm. alueiden koulutusrakenteiden sekä opiskelijoiden ala- ja sukupuolijakauman perusteella?
  • Mitkä maakunta-, kunta – ja organisaatiotason rakenteet ja tekijät edistävät toimijoiden mielestä kansainvälistä toimintaa?
  • Mitkä ovat niitä maakuntatason, kuntatason ja oppilaitosten rakenteita ja tekijöitä, jotka estävät toimijoiden mielestä kansainvälisen toiminnan toteutumista? Millä toimilla kansainvälistymisen esteitä voi purkaa ja mitkä tahot voivat näitä toimia tehdä?

Kokonaisuudessaan selvityksen tuloksena syntyy monipuolinen alueellinen tilannekuva kansainvälistymisen tilanteesta, edistävistä ja estävistä tekijöistä sekä kehittämistoimista. Selvitys valmistuu marraskuussa 2022.

Kysy lisää

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen