Varsinais-Suomen Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimus

MDI ja Melkior toteuttivat yhteistyössä tutkimuksen, jossa arvioitiin Varsinais-Suomen tehostetun työnvälityspalvelun tuloksia ja vaikutuksia suhteessa palveluun käytettyyn panostukseen. Arvioinnin keskeisin kysymys oli, onko ostopalvelu yhdessä TE-toimiston oman työn kanssa tehostanut työnvälitystoimintaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto päättivät kokeilla julkisen työnvälityksen lisäresursointia ostopalvelun avulla, jossa TE-toimiston oman työnvälityksen rinnalla on toiminut ulkopuoliselta palveluntuottajalta hankittu työnvälityspalvelu. Varsinais-Suomessa on ollut viime vuosina käynnissä voimakas positiivinen rakennemuutos erityisesti meri- ja autoteollisuuden aloilla, mikä on heijastunut vahvasti alueen työmarkkinoille ja työvoiman kysyntään. Työnvälityspalvelun tavoitteena onkin ollut työnvälityksen tehostaminen.

Työssä tutkittiin, miten palvelu on tehostanut palveluun ohjattujen työnhakijoiden työnvälitystä, mikä on ollut toimintamallin tuoma lisäarvo verrattuna TE-toimiston työnvälityksen “tavalliseen” toimintamalliin, miten palvelu on toiminut työnantajapalveluna ja mitkä ovat palvelun keskeisiä tuloksia ja vaikutuksia sekä oppeja jatkon kannalta. Selvityksellä tuotettiin tietoa yksityisen palvelutuotannon ja julkisen toiminnan yhteistyöstä työnvälitystoiminnassa sekä tuotettiin näkemystä toiminnan kehittämistä ja laajempaa hyödyntämistä ajatellen.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan