Vaikuttavuus sote- ja kasvupalvelujen ohjauksessa (VASKO)

Toiminnan vaikuttavuus ja sitä kautta vaikuttavuusperusteinen ohjaus on noussut monella tavalla tarkastelun keskiöön julkisen sektorin toiminnassa. MDI oli mukana NHG:n vetämässä VN TEAS -hankkeessa, jonka tavoitteena oli kuvata ja arvioida käytössä olevat vaikuttavuusperusteiset toimintatavat sekä muodostaa käsitys vaikuttavuusperusteisesta ohjausmallista. MDI vastasi hankkeessa erityisesti kasvupalvelujen (työvoima- ja yrityspalvelut) kokonaisuudesta. Linkki raporttiin: https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-820-5

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan