Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi (VN TEAS 6.1)

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittama tutkimushanke koostui neljästä työpaketista: 1) työvoimakoulutuksen kohdentuminen ja vaikuttavuus, 2) ammatillisen reformin vaikutukset, 3) työvoimakoulutuksen järjestäminen ja yhteistyö sekä 4) synteesi ja politiikkasuositukset. Hanke tuotti tietoa työvoimakoulutuksen ja siihen liittyvien hankintamenetelmien toimivuudesta ja vaikuttavuudesta sekä esitti politiikkasuosituksia niiden kehitystarpeista. Tutkimuksessa selvitettiin myös ammatillisen reformin vaikutuksia. Tutkimus tuki työvoimapolitiikan kehitystyötä ja jatkuvan oppimisen uudistustyötä sekä työllisyystavoitteita yleensä. PTT toimi tutkimushankkeen vetäjänä ja MDI toimi tutkimuksessa alihankkijana. Mukana oli myös palkansaajien tutkimuslaitos.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan