YTYÄ – Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisten kokeilujen arviointi- ja toimintatutkimus (VN TEAS)

Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena oli nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. Merkittävänä osana hallitusohjelman työllistämistavoitetta 2017–18 käynnistettiin työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisia kokeiluja. Kokeiluissa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu siirrettiin kunnalle tai kuntien yhteistyöalueelle eli maakunnalle. Alueellisilla kokeiluilla tähdättiin asiakaslähtöisten, työllisyysastetta kohottavien ja työttömyyttä vähentävien palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Kokeiluihin valittiin mukaan hakemusten perusteella yhdeksän aluetta, joista kolme oli maakuntia ja kuusi kuntapohjaisia alueita. MDI oli mukana Demos Helsingin vetämässä tutkimushankkeessa, jossa MDI vastasi kokeilujen vaikuttavuuden, toimintamallien ja sovellettavuuden arvioinnista sekä kokeilualueiden vertaistuesta ja sparrauksesta. Lisäksi konsortiossa oli mukana Common Dialogues.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan