Työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointimalli TEM-hallinnonalalle

MDI Public Oy toteutti yhteistyössä Nordic Healthcare Group Oy:n kanssa työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvitystyön, jonka tavoitteena oli tukea ministeriön hallinnonalalla tapahtuvaa työvoiman osaamistarpeiden ennakointitoimintaa. Työssä tuotettiin TEM:n ja TE-hallinnon eri tasoilla tehtävän työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointiprosessin kokonaiskuva sekä kehitettiin kokonaiskuvan pohjalta yhteistyössä neljän aluetoimijan ja ministeriön kanssa luonnostelma ennakoinnin toimintamallista, joka tukee työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointia ja työllisyydenhoidon palvelujärjestelmän kehittämistä tiedolla johtaen.

Selvityksen alkuvaiheessa haastateltiin aihealueen näkökulmasta keskeisiä asiantuntijoita. Haastatteluissa käytiin läpi työvoiman osaamistarpeiden ennakoinnin nykytilannetta TEM:n hallinnonalalla, kartoitettiin, minkälaisia kehittämistarpeita hallinnonalalla on ennakointiin liittyen ja mitä laadittavassa toimintamalliluonnoksessa tulisi huomioida sekä kerättiin tietoa muista käynnissä olevista kehittämistoimista. Mallin kehittäminen toteutettiin sote-alalla ja erityisesti vanhusten palveluissa. Tavoitteena kuitenkin on, että malli on sovellettavissa myös geneerisemmin eri toimialoilla.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan