Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelman vaikuttavuustutkimus

Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelma on osa kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa ja siten osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaa. Toimenpideohjelman tavoitteena on lisätä työpaikkojen valmiutta tukea työntekijöiden mielenterveyttä ja kykyä hallita mielenterveyttä uhkaavia riskejä. Ohjelmassa kehitetään työterveyshuollon kanssa tehtävään yhteistyöhön toimintamalli sekä samalla levitetään mielenterveyden tuen keinoja, menetelmiä ja osaamista työpaikoille ja työterveyshuoltoihin.

MDI osallistui NHG:n koordinoimaan vaikuttavuustutkimukseen yhdessä Tampereen yliopiston, Vireä Mieli Oy:n ja Työterveyshoitajat ry:n kanssa. Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelma vaikuttavuustutkimuksen kohteena olivat ohjelmassa kehitettävä geneerinen malli, työkalupakettiosio ja viestintä. MDI:n vastuualueena oli arvioida ohjelman työkalupaketti -osiota. Vaikuttavuustutkimuksen tavoitteena oli tuottaa vaikuttavuustietoa siitä, miten mielenterveyden tukemiseen liittyvien keinojen ja menetelmien tunnettuus ja käyttöönotto on lisääntynyt osahankkeen aikana. Tutkimusprosessi jakautui kolmeen vaiheeseen, joita olivat lähtötilannekartoitus, hankkeen aikainen arviointi ja loppuarviointi. Vaikuttavuustutkimuksessa arvioidaan työkalupaketti -osion toteutumista. Arvioinnissa selvitettiin, kuinka työpaikkojen ja työterveyshuoltojen osaaminen on vahvistunut mielenterveyden tuen keinojen ja menetelmien osalta.

Vaikuttavuustutkimuksessa käytettiin menetelminä dokumenttiaineiston analyysiä, kyselyä, haastatteluita ja työpajatyöskentelyä. Vaikuttavuustutkimuksessa tuettiin osahankkeiden toteutusta tuottamalla vaikuttavuustietoa jo toimeenpanon aikana, koottiin vaikuttavuustieto yhteen sekä esittiin ohjelman kokonaistulokset hankekauden päättyessä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan