Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelman vaikuttavuustutkimus

Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelma on osa kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa ja siten osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaa. Toimenpideohjelman tavoitteena on lisätä työpaikkojen valmiutta tukea työntekijöiden mielenterveyttä ja kykyä hallita mielenterveyttä uhkaavia riskejä. Ohjelmassa kehitetään työterveyshuollon kanssa tehtävään yhteistyöhön toimintamalli sekä samalla levitetään mielenterveyden tuen keinoja, menetelmiä ja osaamista työpaikoille ja työterveyshuoltoihin.

MDI osallistuu NHG:n koordinoimaan vaikuttavuustutkimukseen yhdessä Tampereen yliopiston, Vireä Mieli Oy:n ja Työterveyshoitajat ry:n kanssa. Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelma vaikuttavuustutkimuksen kohteena ovat ohjelmassa kehitettävä geneerinen malli, työkalupakettiosio ja viestintä. MDI:n vastuualueena on arvioida ohjelman työkalupaketti -osiota. Vaikuttavuustutkimuksen tavoitteena on tuottaa vaikuttavuustietoa siitä, miten mielenterveyden tukemiseen liittyvien keinojen ja menetelmien tunnettuus ja käyttöönotto on lisääntynyt osahankkeen aikana. Tutkimusprosessi jakautuu kolmeen vaiheeseen, joita ovat lähtötilannekartoitus, hankkeen aikainen arviointi ja loppuarviointi. Vaikuttavuustutkimuksessa arvioidaan työkalupaketti -osion toteutumista. Arvioinnissa selvitetään, kuinka työpaikkojen ja työterveyshuoltojen osaaminen on vahvistunut mielenterveyden tuen keinojen ja menetelmien osalta.

Vaikuttavuustutkimuksessa käytetään menetelminä dokumenttiaineiston analyysiä, kyselyä, haastatteluita ja työpajatyöskentelyä. Vaikuttavuustutkimuksessa tuetaan osahankkeiden toteutusta tuottamalla vaikuttavuustietoa jo toimeenpanon aikana, kootaan vaikuttavuustieto yhteen sekä esittää ohjelman kokonaistulokset hankekauden päättyessä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan