Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -kehittämishankkeiden sparraus

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa parin vuoden pituisia kehittämishankkeita, joissa luodaan hyvinvointialueilla uusia toimintamalleja iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen parantamiseksi. Kehittämishankkeet ovat osa Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut –hanketta, jossa tuetaan kuntia ja uusia hyvinvointialueita niiden iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä. Jokaisella hyvinvointialueella on käynnissä vastaava hanke, ja nyt tavoitteena on mm. yhdenmukaistaa toimintatapoja.

Hankkeiden työtä tukemaan järjestettiin innostava koulutuskokonaisuus, joka muodostui kahdesta työpajasta. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena oli tarjota eväitä verkostoyhteistyöhön sekä menetelmiä kehittämistyöhön ja tukea hankkeiden työtä niissä luotavien toimintamallien kehittämisessä. Suurempana tavoitteena oli, että jatkossa hankkeet kykenevät kehittämään toimintatapoja, joiden avulla hankkeiden tulokset jäävät elämään myös hankkeen päätyttyä. MDI vastasi työpajojen suunnittelusta, fasilitoinnista sekä tulosten koostamisesta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan