Trendi- ja tilastoanalyysi yritykselle

MDI tuotti informatiivisen ja kattavan trendi- ja tilastoanalyysin rakennusalan yrityksen strategiatyön ja liiketoiminnan tueksi. Trendi- ja tilastoanalyysissä tuotettiin Suomen suurimpia kaupunkiseutuja koskeva toimintaympäristön muutostarkastelu sekä tarkempi tilastoanalyysi kaupunkiseutujen näkymistä MDI:n väestöennusteen sekä muiden tilastoaineistojen valossa. Trendianalyysissä koottiin kaupunki- ja aluekehitykseen vaikuttavat merkittävimmät muutostrendit kiteytetysti yritykselle hyödynnettävään muotoon. Toimintaympäristön muutosanalyysi ja tunnistettavat trendit kohdennettiin erityisesti yrityksen näkökulmasta kiinnostaviin kaupunkiseutuihin.

MDI kokosi myös tiiviin taustoittavan tietopaketin tarkasteltavien kaupunkiseutujen väestönkehityksestä ja demografisesta rakenteesta ja kehityksestä 2010-luvulla sekä yleisen investointitilannekartoituksen suurimmista kaupungeista. Analyysin toisessa vaiheessa tehtiin monimuuttujatarkastelu sekä väestöennusteen että sitä tukevien täydentävien tilastojen avulla yrityksen näkökulmasta kiinnostavista kaupunkiseudusta ja ennakoidaan kuluneen viiden tai kymmenen vuoden trendien valossa tulevaa kehitystä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan