Tilannekuvatyökalun luominen maakuntauudistukseen – KAKITA

MDI johti vuoden 2017 aikana konsortiota, joka loi aluetalouden tilannekuvatyökalun, jossa yhdistettiin käyttäjälähtöisesti valtion ja alueiden tietotuotannon toimivimmat mallit ja käytännöt. Tavoitteena oli valita tärkeimmät määrälliset ja laadulliset indikaattorit, joiden avulla saadaan nopeasti oikeaa ja ajantasaista tietoa alueiden kehityksestä. Tavoitteena oli valita näyttöön perustuen sellaisia tilannekuvaindikaattoreita, jotka ovat luonteeltaan niin sanottuja nopeita ja herkkiä muuttujia, jotka ovat keskeisiä aluetalouden ja yritystoiminnan erityispiirteiden muutosten tunnistamisessa. Tilannekuvaindikaattorit kytkettiin maakuntauudistuksen valmisteluun ja sitä kautta uuteen aluekehittämisjärjestelmään. Tavoitteena oli edelleen se, että tilannekuvaindikaattorien toimivuutta voidaan testata syksyllä 2017 maakuntien väliaikaisten toimielimien aloittaessa toimintansa.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan