TEM AI 4.0, valmistavan teollisuuden digitalisaation käyttäjätarinat

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2019 hallitusohjelman toimeenpanoon liittyen AI 4.0 -kehittämiskokonaisuuden, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä älyteknologioiden soveltamisen ja dataliiketoiminnan avulla. MDI fasilitoi ohjelmaa edeltävää valmistavan teollisuuden kestävän digitalisaation strategiaprosessia. MDI tuki jo käynnistynyttä AI 4.0 ohjelmaa laatimalla käyttäjätarinoita valmistavan teollisuuden pk-yritysten 2. desiilin yrityshaastattelujen ja muiden strategiatyöskentelyssä käytettyjen ja syntyneiden aineistojen pohjalta. Käyttäjätarinoilla pyrittiin kuvaamaan strategisesti keskeisiä teemoja, jotka kuvaavat kestävän digitalisaation, ja erityisesti tekoälyn käyttöönoton, haasteita pk-yrityksissä. Käyttäjätarinoissa kuvattiin arkkityyppisiä yrityksiä, tilanteita ja henkilöhahmoja. Tarinoissa tuotiin esiin sekä nykypäivän tilanne, joissa kuvattiin tunnistettuja haasteita että tulevaisuusskenaarioita, joissa kuvattiin toteutuneita toivottuja ratkaisuja. Lisäksi käyttäjätarinoissa kuvattiin käyttäjien toimintaympäristöä ja verkostoja sekä haettiin käyttäjille tyypillisiä ilmaisumuotoja.

Linkki julkaisuun: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163042

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan