Tekesin Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa (TUTL) ja Innovation Scout instrumenttien arviointi

Tekesillä (nyk. Business Finland) on vuodesta 2012 lähtien ollut käytössä TUTL-rahoitusta, joka oli tarkoitettu tutkimusidean kaupallistamisen valmisteluun. Lisäksi vuodesta 2015 alkaen Tekesin Innovation Scout-rahoituksella parannettiin tutkimusorganisaatioiden ja tutkijoiden innovaatio- ja kaupallistamisosaamista erityisesti osaamisen siirron keinojen kehittämiseksi yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyödyksi. Työssä arvioitiin Tekesin (nyk. Business Finland) Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa (TUTL) -ohjelman ja Innovation Scout-rahoituksen strategista osuvuutta ja relevanssia, toimintatapojen onnistuneisuutta sekä aikaansaatuja tuloksia ja vaikutuksia. Arvioinnissa tuotettiin tietoa myös TUTL- ja Innovation Scout-rahoituksen laajemmasta merkityksestä ja lisäarvosta rahoitusta saaneille tutkimusorganisaatioille. Työn lopputuloksena annettiin suosituksia koskien TUTL:n ja Innovation Scoutin toimintakonseptia, Tekesin toimintaa, julkisten tutkimusorganisaatioiden toimintaa sekä kansallista tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan