Tapaustutkimukset torjunta-aineiden kestävästä käytöstä

MDI oli mukana kansainvälisessä konsortiossa, joka oli saanut Euroopan parlamentilta tehtäväkseen arvioida torjunta-aineiden kestävää käyttöä, jota säätää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi. Arviointitoimeksiannossa nostettiin Suomesta kaksi tapaustutkimusta, joista toinen liittyy torjunta-aineiden käyttökietoon erityisen herkillä alueilla ja toinen torjunta-aineiden taloudellisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin vaikutuksiin koskien juomavettä. Konsortion päävastuullisena tahona toimi itävaltalainen ÖIR, Österreichisches Institut für Raumplanung GmbH. Projektin loppuraportti löytyy englanniksi Euroopan Parlamentin sivuilta http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan