Strategiantyön konsultointi ja kumppanuus Sevas Kodit Oy:lle

Työssä tehtiin ensin asuntopolitiikan, erityisesti vuokra-asumisen tilannekuva, johon koottiin asuntopolitiikan, erityisesti vuokra-asumisen tilannekuva analysoimalla nykyisen hallituskauden aikana tuotetut selvitykset ja tutkimukset koskien erityisesti kaupunkien vuokra-asuntotarjontaa ja sen kehitystä. Lisäksi tehtiin haastatteluja. Tämän jälkeen tehtiin kaksivaiheinen tarkastelu vuokra-asumiseen Seinäjoella, jossa ensin analysoidaan muuttoliikettä, väestönkehitystä ja rakennetta, väestöennustetta ja ennustettuja ikärakenteen muutoksia, työllisyyttä sekä pendelöintiä. Näin saatiin tarkka kuvan Seinäjoen vuokramarkkinoiden toimintaympäristöstä. Seinäjokea verrattiin suhteessa Jyväskylään, Joensuuhun, Poriin ja Kouvolaan. Toisessa vaiheessa tarkasteltiin tuettuja asuntomarkkinoita erilaisia ARA-indikaattoreita hyödyntäen. Kolmanneksi tehtiin Seinäjoen tulo- ja lähtömuuton rakenteellinen analyysi. Lopuksi järjestettiin Sevas Kodit Oy:lle strategiatyöpajat sekä raportoitiin työ.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan