Sipoon kunnan strategia- ja valtuustokauden väliarviointi ja valtuustoseminaarin toteutus

MDI toteutti Sipoon kunnan strategian ja valtuustokauden väliarvioinnin. Työssä keskityttiin arvioimaan strategian ohjausvaikutusta, toimeenpanoa ja sisältöjen relevanssia sekä strategian valmisteluprosessin onnistumista, tunnistamaan ja arvioimaan toimintaympäristön muutostekijöiden vaikutuksia Sipoon kunnan kehitysnäkymiin sekä keräämään näkemyksiä valtuustotyöskentelyn sujuvuudesta. Arviointiaineisto kerättiin valtuutetuille ja johtaville viranhaltijoille suunnatulla kyselyllä sekä valtuustoryhmien puheenjohtajien ja kunnan johtoryhmän haastatteluilla. Arvioinnin tulokset esiteltiin valtuustoseminaarissa, jonka fasilitoinnista MDI vastasi. Seminaarissa käytiin keskustelua strategian muokkaustarpeista sekä valtuustokauden lopun keskeisimmistä toimenpiteistä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan