Salon työvoimapulan hoitamisen keskeisten toimenpiteiden analysointi ja priorisointi

Työssä selvitettiin olemassa olevan materiaalin pohjalta, mitkä ovat keskeisimpiä tulevaisuuden toimenpiteitä ja kärkiteemoja Salon työvoimapulan ratkaisemiseksi sekä miten niitä kannattaa priorisoida. Työ aloitettiin käymällä läpi Yrityssalo Oy:n toimittama kirjallisessa muodossa olevat toimenpide-ehdotukset, minkä jälkeen ehdotusten teemoittelua jatkojalostettiin ja tiivistettiin. Toimenpide-ehdotusten ja niiden pohjalta nousevien teemojen perusteella tehdään ehdotus keskeisistä toimenpiteistä ja hankkeista. Lisäksi työssä etsittiin tausta- ja hanketietoja muiden kaupunkien vastaavista teemoista ja toimenpiteistä. Lisäksi kärkiteemoja ja toimenpidekokonaisuuksia kirkastettiin sekä taustoitettiin kansallisen ja alueellisen/paikallisen tason dokumenteilla. Lopputuloksena oli tiivis ja konkreettisia ehdotuksia sisältävä raportti, jota käytetään työvoiman saatavuuden kehittämisen ohjelman/tiekartan runkona, ja joka sisälsi ehdotuksen jatkotyöskentelystä. Työ piti siis sisällään myös jatkotyöstön konseptoinnin suunnittelun sekä ehdotukset siitä, miten runkoa voidaan syventää ja rikastaa tai tarpeen mukaan laventaa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan