Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen (SÄÄVI)

MDI oli mukana 4Front Oy:n vetämässä konsortiossa, joka selvitti sääntelyn vaikutuksia innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen. Julkisen sääntelyn luonne ja sopiva määrä on yksi markkinatalouden peruskysymyksiä, ja sen tarkasteluun on eri koulukuntia ja lähestymistapoja. Yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan yhteiskunnan perustoimintojen, toimintavarmuuden, turvallisuuden ja markkinoiden tasavertaisuuden varmistamiseksi. Samalla halutaan varmistaa, että markkinoilla säilyy terve kilpailu ja halu investoida innovaatioihin, kasvuun ja yhteiskunnan uudistumiseen. Tähän tarpeeseen selvitys tuotti ajankohtaisen tilannekuvan innovaatiomyönteisen sääntelyn tilasta ja konkreettisia parhaaseen tietoon perustuvia suosituksia, miten sääntely-ympäristöä ja -prosesseja voidaan kehittää innovaatiomyönteisemmäksi. Konsortiossa olivat mukana myös Suomen Pankki, Aalto Yliopisto, KPMG Oy, Technopolis Group LLC. Raportti: https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-946-2

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan