Ranuan elinkeino-ohjelman laatiminen

MDI tuki Ranuan kuntaa elinkeino-ohjelman päivittämisessä. Elinkeino-ohjelma 2022–2030 valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä alueen yrittäjien, yhteistyökumppaneiden, luottamushenkilöiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Elinkeino-ohjelman tarkoituksena on avata ja konkretisoida elinkeinoihin liittyvää kehittämistä seuraavien vuosien aikana. Ranuan kunnan elinkeino-ohjelma kytkeytyy valtuuston 13.6.2022 vahvistamaan kuntastrategiaan 2022–2030.

MDI toteutti elinkeinoelämän edustajille, luottamushenkilöille ja muille sidosryhmille suunnatun kyselyn sekä kolmen työpajan sarjan, jossa pureuduttiin tarkemmin elinkeino-ohjelman päämäärien, tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden määrittelyyn. Lisäksi MDI järjesti tulevaisuusseminaarin, jossa viimeisteltiin elinkeino-ohjelman sisältöjä. Valtuusto hyväksyi päivitetyn elinkeino-ohjelman 19.12.2022 järjestettävässä kokouksessa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan