Rajaton Tampereen seutu

Maankäytön, asumisen ja liikenteen hyvä suunnittelu luo yleistä vetovoimaa kaupunkiseudulle ja kilpailukykyä yritysten sijoittumisratkaisuissa muihin suuriin kaupunkiseutuihin nähden. Seutuyhteistyö on Tampereen kaupunkiseudulla vakiintunut toimintatapa. Selvityksessä kuvattiin kaupunkiseudun elinkeinoelämän kehittymisen kannalta keskeiset viimeaikaiset ilmiöt ja näiden heijasteet maankäytön kehittämiseen. Työssä analysoitiin, miten kaupunkiseudun rakenteessa olevat maankäyttövaraukset vastasivat seudulle sijoittuvien yritysten profiileja ja tarpeita sekä miten nykyiset maankäyttövaraukset tarjoavat tulevaisuuden elinkeinojen kannalta riittävän houkuttelevia sijoittumisvaihtoehtoja. Selvityksessä tuotettiin informaatiota yritysten vetovoimaisista sijoittumisympäristöistä Tampereen kaupunkiseudulla, toiseksi arvioitiin näiden ympäristöjen kaupunkirakenteellisia ominaisuuksia, toimintamalleja ja yritysten kaipaamia sijaintietuja sekä kolmanneksi arvioitiin kaupunkiseudun rakenteessa olevien yritystoiminnan varausten kehittämisen edellytyksiä toimintaympäristön muutosten valossa. Työssä hyödynnettiin tilasto- ja paikkatietoaineistoa sekä haastatteluin ja pajoissa tuotettua aineistoa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan