Raision elinvoimaohjelman rakentaminen

MDI ja FCG tukivat Raision kaupunkia elinvoimaohjelman laatimisessa.

Työ koostui taustoittavasta tilastoindikaattorianalyysistä, kyselyselvityksestä Raision asukkaille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä paikallisille yrittäjille ja haastatteluista eri sidosryhmätoimijoille. Lisäksi ohjelmatyön aikana järjestettiin kolme työpajaa, joiden tavoitteena on työstää elinvoimaohjelman sisältöä yhdessä poliittisten päättäjien, elinkeinoelämän edustajien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Ohjelmatyössä huomioitiin Raision strategia ja muut kaupungin ohjelma-asiakirjat sekä TE-uudistus.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan