Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma

MDI tuki kulttuuriohjelman laadintaa yhdessä MDI:n kumppanin Krista Petäjäjärven kanssa. Prosessi toteutettiin täysin kaksikielisesti. Osana ohjelmaprosessia laadittiin Porvoon kulttuuritoiminnan nykytilaa kuvaavat tietokortit, joissa hyödynnettiin projektia varten luotua visuaalista ilmettä. Linkki kortteihin: https://www.porvoo.fi/library/files/61e569d7ed6b977e2500037d/Tietokortit_FI.pdf

Prosessin tietopohjaa tuettiin taiteen ja kulttuurin avaintoimijoiden haastatteluilla sekä kattavalla kyselyllä (n = 361) kuntalaisille. Ohjelmaprosessissa hyödynnettiin taidelähtöisiin menetelmiin nojautuvia hybridityöpajoja, joihin osallistui kehittämisestä kiinnostuneita asukkaita, taiteen ja kulttuurin ammattilaisia, muita luovien alojen toimijoita, yrittäjiä, kaupungin henkilöstöä ja päättäjiä.

Linkki työpajojen videotallenteisiin: https://www.youtube.com/watch?v=tTC2TTtNawY&list=PLYPaYdt2kNTgYjZ9WcKRpswIkAY0_AwTP

Linkki ohjelmaan: https://www.porvoo.fi/porvoon-kaupungin-kulttuuriohjelma-2030-on-valmistunut

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan