Porin asuntopoliittisen ohjelman valmistelun tietopohja

Porin kaupunki laatii asuntopoliittisen ohjelmaa, jonka tueksi tarvittiin kattava nykytila-analyysi asuntopolitiikan kannalta keskeisistä teemoista ja tulevan kehityksen arviointia. MDI kokosi Porin kaupungille ja Porin YH-Asunnoille kattavan tietopohjan ohjelman valmistelun tueksi. Nykytila-analyysin teemat liittyvät muun muassa toteutuneeseen väestönkehitykseen, asuntotuotantoon ja rakentamiseen, tuloihin ja tulorakenteeseen, työllisyyteen ja työpaikkakehitykseen sekä alueiden asukasrakenteeseen ja alueprofiiliin.

Jokaisesta em. teemasta valittiin relevantit muuttujat, jotka kuvaavat parhaiten Porin asuntomarkkinoita sekä koko kaupungin että valittujen osa-alueiden näkökulmasta. Asuntopolitiikan toimenpiteiden ja tulevan asuntorakentamisen ja sen painotusten tueksi tarvittiin lisäksi ennakointitietoa ja skenaariolaskelmia tulevan kehityksen vaihtoehtoisista suunnista ja niihin liittyen varautumista mahdollisiin kehityskulkuihin. Työ sisälsi seuraavat työvaiheet: Aineistojen kokoaminen, nykytila-analyysi, osa-alueittainen väestöennuste ja skenaariolaskelmat, raportointi ja työn esittely. Lisäksi työssä laadittiin asuntotuotantotarvelaskelma Porin kaupungille.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan