Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan osaamistarvekartoitus

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työllisyyskehitys on ollut hyvää koko 2010-luvun ajan. Erityisesti vuosikymmenen lopulla työllisyysaste nousi merkittävästi ja oli alueella koko maan kärkeä. Tämä näkyy alueen yrityksissä paikoitellen pulana osaavasta työvoimasta. Pohjanmaan ELY-keskus halusi selvittää, millaisia osaamistarpeita alueen yrityksissä on ja millaisia toimia yritykset ovat käyttäneet osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. MDI toteutti ELY-keskukselle selvitystyön, jossa toteutettiin yrityksille sähköinen kysely osaamistarpeista, haastateltiin joukko avainhenkilöitä kahden maakunnan alueelta, toteutettiin väestöennusteeseen perustuva tilastollinen työvoimaennuste vuoteen 2030 ja pidettiin intensiivinen työpaja kehittämistoimenpiteiden määrittelemiseksi.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan