Pohjanmaan ennakointipilotti

MDI laati nk. ennakointipilotin, jossa työstettiin työ- ja elinkeinoelämän tulevia kehityskulkuja. Pilotti loi pohjaa maakunnan pitkän aikavälin tavoitteille ja strategialle. Pilotin tavoitteena oli oppia ennakoimaan yhdessä paremmin tulevaisuutta, olivat signaalit sitten vahvoja tai heikkoja. Ennakointipilotissa toteutettiin ennakkokysely, kaksi työpajaa ja työskenneltiin aktiivisesti Inforgloben verkkoalustalla. Työskentelyn lopputuloksena syntyi kolme skenaariota maakunnan työ- ja elinkeinoelämän kehitykselle.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan