Pirkanmaan ruokafoorumin verkostotyön tuki

Parasta Pirkanmaalta -hankkeessa perustettu Pirkanmaan Ruokafoorumi tuo yhteen alan yrittäjät, tutkijat, vaikuttajat ja kansalaistoimijat maakuntatasolla. Vuonna 2020 käynnistyneen Ruokafoorumin missiona on luoda maakuntatasolle pitkäkestoinen, avoin ja monipuolinen keskusteluareena, jossa suunnataan ruokajärjestelmää kohti kestävyyttä, uudistavuutta ja paikallista elinvoimaisuutta ja jossa erilaiset näkemykset tulevat kuulluksi. MDI tuki Pirkanmaan ruokafoorumia yhteisessä tiekarttatyössä ja foorumin toimintamallin rakentamisessa. Vuorovaikutteisen ja sparraavan prosessin aikana kirkastettiin Pirkanmaan ruokafoorumin maakunnalliset tavoitteet ja luotiin tiekartta ja sitä tukevat toimintatavat tavoitteiden saavuttamiseksi. MDI suunnitteli ja fasilitoi kaksi virtuaalista sidosryhmätyöpajaa ja kävi jatkuvaa sparraavaa vuoropuhelua tilaajan kanssa. Työskentelyn tulokset koottiin tiiviiksi yhteenvedoksi sisältäen Ruokafoorumin vision, toiminnan tavoitteet ja keskeiset toiminnan muodot ja keinot sekä hahmotettiin Ruokafoorumihin eri toimintoihin liittyvät keskeiset toimijat rooleineen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan