Pieksämäen strategian ja valtuustokauden väliarviointi

MDI toteutti Pieksämäen kaupunkistrategian ja valtuustokauden väliarvioinnin. Arviointi aloitettiin dokumenttianalyysillä, jonka jälkeen toteutettiin sähköinen kysely luottamushenkilöille ja johtoryhmälle. Lisäksi arvioinnissa haastateltiin johtavia viranhaltijoita sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistoa. Arvioinnin lopuksi tuloksia validoitiin valtuustolle pidettävässä työpajassa.

Strategian ja valtuustokauden väliarvioinnissa syvennyttiin: 1) strategiakauden tavoitteiden ja toimenpiteiden osuvuuteen ja etenemiseen, 2) valtuustotyöskentelyn ja yhteistyön toimivuuteen ja mahdollisiin kehittämiskohteisiin sekä 3) toimintaympäristön muutostekijöihin ja niiden vaikutuksiin strategiaan.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan