Osallistuminen kuntien lakisääteisten tehtävien selvitykseen

Kuntien lakisääteisten tehtävien kuntakohtainen vaihtelu sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen -selvityksessä kartoitettiin ne kuntien lakisääteiset tehtävät, joissa kunnat yleisimmin omin päätöksin laajentavat tehtävien sisältöä ja palvelutasoa; esimerkiksi palvelujen saatavuuteen liittyvät määräajat, ryhmäkoot ja henkilöstönormitukset. Tavoitteena oli myös tuottaa kattava määrällinen ja laadullinen aineisto sekä niiden pohjalta analyysi kunkin selvityskunnan tilanteesta selvitykseen valittujen tehtävien ja palveluiden osalta. Lisäksi selvityksessä tuotettiin päivitetty arvio kuntien lakisääteisten ja itsehallinnollisten tehtävien suhteesta sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisessä tilanteessa. Tavoitteena oli, että selvitys hyödyttäisi valtakunnallisen päätöksenteon lisäksi myös kuntien palvelutoiminnan suunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Selvitystyön toteutti pääosin Perlacon Oy, MDI teki kuntakyselyn sekä osallistui johtopäätösten muotoiluun. Työ valmistui tammikuussa 2018. Loppuraportti: http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/87_Kuntien+talouden.pdf/02f95417-1758-4060-8a07-aaf80ccfb348?version=1.0

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan