Nokian kulttuuriohjelman valmistelu

MDI tukee Nokian kaupunkia kulttuuriohjelman valmistelussa, jossa erityinen painopiste on sitoutumisen rakentaminen. Kulttuuriohjelmatyö toteutetaan vuorovaikutuksessa ja osallistaen erilaisia ihmisiä eri sidosryhmien ja elimien kautta. Kulttuuriohjelma on avaus tehdä strategista työtä taiteen ja kulttuurin kohdalla. Tätä kautta taiteen ja kulttuurin edistäminen asemoituu osaksi kaupungin strategista päivitystyötä, jolla vastataan muun muassa nopean kasvun tuottamaan murrokseen. Työtä kehystää myös verrattain uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Ohjelmatyön tavoitteena on luoda kulttuuripalveluille strategiset tavoitteet, selventää niiden asemoitumista osaksi kaupunkiorganisaatiota sekä luoda poikkihallinnollisia siteitä eri toimialojen välille. Palvelujen toimintalogiikkaa pyritään muuttamaan aiempaa käyttäjälähtöisemmäksi ja osallistuutta edistäväksi. Lisäksi hahmotetaan kaupungin suhdetta ulkoisiin toimijoihin paikallisesti ja seudullisesti. Valmistelutyö koostuu seuraavista toimenpiteistä: 1. Kulttuuritoiminnan nykytilan kuvaus ja sidokset 2. Työpajat ja kohdennettu osallisuustyö 3. Ohjelman koonti ja kuulemiskierros 4. Ohjelma-asiakirjan ja esityksen muotoilu.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan