Neljän maakuntaohjelman vertaisarviointiprosessin fasilitointi

Varsinais-Suomen liitto yhdessä Uudenmaan liiton, Hämeen liiton ja Kymenlaakson liiton kanssa toteuttivat maakuntaohjelmiensa arvioinnin liittojen välisenä vertaisarviointina. MDI:n tehtävänä oli huolehtia siitä, että arviointiprosessi käynnistyi ja eteni suunnitellusti, prosessissa syntyi tarvittavaa materiaalia ja että arvioinnin tulokset kuvattiin tiiviissä ja havainnollisessa muodossa. MDI tuki maakuntaohjelmien arvioinnin läpiviemistä rakentamalla arviointikehikon maakuntaliittojen asiantuntijoiden käyttöön, vastaamalla arviointityöpajojen toteutuksesta sekä sparraamalla arvioitsijoita pienryhmäkeskusteluissa. MDI vastasi loppuyhteenvedosta ja tulosten raportoinnista, mutta ei osallistunut maakuntaohjelmien sisällölliseen arviointiin.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan