MONIPAIKKAISUUS – Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi (VN TEAS)

MDI toteutti Suomen Ympäristökeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa valtioneuvoston kanslialle monipaikkaisuuden nykytilaa, kestävyyttä, tulevaisuutta sekä ohjauskeinoja koskevan tutkimushankkeen. Tutkimuksessa tuotettiin tietoa ja käydään avointa vuoropuhelua, joiden tavoitteena on palvella erityisesti valtion säädösvalmistelua, suunnittelua ja aluekehittämisen ohjausta eri sektoreilla polarisoituvan aluekehityksen haittojen torjuntaan ja tukemaan kestävää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Keskeisenä tavoitteena oli tuottaa toimivia politiikkasuosituksia, kannusteita ja ehdotuksia ohjauskeinoiksi, joiden avulla voidaan edistää kestävää monipaikkaisuutta. Linkki raporttiin: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163785 Linkki Policy Briefiin: https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=39804

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan