Mikkelin elinvoiman ja talouden kasvuohjelman fasilitointi

Tällä työllä luodaan kaupungin ja alueen elinkeinoelämän välinen yhteinen tavoitetila ja siihen pohjaten luodaan elinkeinoelämän ja aluetalouden kasvuohjelma elinvoiman kehittämiseksi. Samalla työ auttaa kaupunkia oikaisemaan pitkään alijäämäisenä olleen talouden. MDI:n tehtävä on yhdistää ja sitouttaa avainpäättäjät, virkamiesjohto ja erityisesti elinkeinoelämän edustajat saman tavoitteen ääreen. Prosessissa luodaan elinvoiman tilannekuva ja tunnistetaan eri toimijoiden mahdollisuudet vaikuttaa aluetalouden kasvuun lyhyellä ja keskipitkällä aikajänteellä. Toteutetun työn perusteella pyritään löytämään toimijoiden yhteinen tavoitetila yhden, kolmen ja viiden vuoden aikajänteelle. MDI toimii prosessin alustajana ja ohjaajana sekä dokumentoi tulokset.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan