Mikkelin elinvoiman ja talouden kasvuohjelman fasilitointi

Tällä työllä luotiin kaupungin ja alueen elinkeinoelämän välinen yhteinen tavoitetila ja siihen pohjaten laadittiin elinkeinoelämän ja aluetalouden kasvuohjelma elinvoiman kehittämiseksi. Samalla työ auttoi kaupunkia oikaisemaan pitkään alijäämäisenä olleen talouden. MDI:n tehtävä oli yhdistää ja sitouttaa avainpäättäjät, virkamiesjohto ja erityisesti elinkeinoelämän edustajat saman tavoitteen ääreen. Prosessissa luotiin elinvoiman tilannekuva ja tunnistettiin eri toimijoiden mahdollisuudet vaikuttaa aluetalouden kasvuun lyhyellä ja keskipitkällä aikajänteellä. Toteutetun työn perusteella pyritään löytämään toimijoiden yhteinen tavoitetila yhden, kolmen ja viiden vuoden aikajänteelle. MDI toimi prosessin alustajana ja ohjaajana sekä dokumentoi tulokset.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan