Malmin kehittämisen skenaario- ja visiotyö

Malmi on Helsingin uudessa yleiskaavassa yksi kantakaupungin ulkopuolisista suurista liike- ja palvelukeskusta-alueista. Alueen kehittämisen käynnistämiseksi on tehty Malmin keskustavisio –nimistä työtä, jonka osaksi MDI ja UK laativat Malmin keskustavision. Työ jakaantui kolmeen osaan, joista ensimmäisessä tutkittiin Malmin keskustan ja Malmin lentokentän alueen kehittymisen mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita. Toisessa osassa hahmoteltiin skenaarioihin pohjautuen kolmea toivottua tulevaisuusvisiota, joissa esitettiin millaista elämä Malmilla voisi tulevaisuudessa olla. Kolmannessa osassa kartoitettiin keinoja visioiden maalaaman positiivisen tulevaisuuskuvan saavuttamiseksi ja selvitettiin eri visioiden mahdollisia vaikutuksia. Työssä hyödynnettiin MDI:n elinvoimakehikkoa. Malmilla on runsaasti vahvistettavia hyviä ominaisuuksia, sekä selkeästi potentiaalisia kehitettäviä puolia; Malmin keskusta on liikenteellisesti hyvin kytkeytynyt keskeisen juna-aseman kautta, mutta sisäisesti jakautunut kahteen osaan, Ylä- ja Ala-Malmiin. Malmilla on jo nykyisellään alueellisia julkisia palveluita sekä aluekeskuksen rakenne, vaikkakin väljä ja hajanainen. Malmin rosoisuutta ja vahvaa paikallista yrittäjyyttä voidaan käyttää identiteetin rakentamisessa. Keskustan kehittämisessä on mahdollisuuksia tehdä merkittäviä muutoksia ja luoda uusia vetovoimatekijöitä. Työ tehtiin yhteistyössä Uusi Kaupunki -kollektiivin kanssa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan