MAL 2023 Tulevaisuustarkastelut HSL:lle

MDI laati skenaario- ja riskitarkastelun Helsingin seudun kehityksestä vuoteen 2060 saakka. Työtä hyödynnetään MAL 2023 -suunnitelman vision ja tavoitteiden muodostamiseen sekä erityisesti pitkän aikavälin 2060 ja keskipitkän aikavälin 2040 suunnitteluun. Työssä laadittiin katsaus maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen vaikuttavista toimintaympäristön muutostekijöistä pitkällä aikatähtäimellä, ja laadittiin sen pohjalta erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja riskejä. Riskitarkastelut ja skenaariot tuottavat näkemyksiä suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Työ toteutettiin yhteistyössä WSP Finlandin kanssa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan